Vindmøller Med Omtanke


Denne hjemmeside er desværre lukket.

Velkommen til Vindmøller Med Omtanke-

Opstilling af 125 - 150 meter høje megamøller har i de sidste år skabt mange folkelige protester rundt om i landet. Forståeligt, for de lokale borgere, der hvor møllerne ønskes placeret, kommer nemlig tit i klemme når driftige vindfolk og store jordejere, mere i kærlighed til penge end til miljø og klima, iværksætter dette eller hint vindprojekt.

Hos casino guiden Casino24.dk finder du de bedste tilbud med casino bonus og free spins.
"Vildledning om vind" handler om hvordan det er at være nabo til to megamøller på Tåsinge. Desuden afsløres det også, at vindindustriens påstande om, at vindmøller ikke har en negativ effekt på salget af ejendomme og huspriserne, er påstande der intet har med den faktiske verdens realiteter at gøre.
 
Flere film om vindmøller: klik her
"Monstermøller" - en rapport udfærdiget af Mads Hovmand: klik her
En lille historie om Kragerup Gods nye vindmøller: klik her 

Bemærk: Den aktuelle vindmølledebat kan følges via: Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

 

"Der er noget galt i Danmark" sætter fokus på nogle få af de problemer, som nutidens store landmøller udsætter deres naboer for. Og at dette overgreb på landbefolkningen for lov at ske, skyldes desværre at mange kommunal- og landspolitikere vildledes af en dominerende og stærk vindlobby.

Akademiraadets opfordring til en helhedsplan: Klik her
Sammenligning af elprisen mellem hav og landmøller: Klik her
Hæftet "Fremtidens Vindkraft skal opføres på havet": Klik her

Folketinget TV den 28. november 2013 med åbent samråd i Miljøudvalget angående vindmøllestøj: klik her

Vidste du

At havvindmøller opstillet på Vesterhavet, såsom dem på Horns Rev I og II, de producerer mere end det dobbelte end hvad gennemsnittet af landvindmøller gør.

At havvindmølleparker giver en mere stabil elproduktion end landmøller

At 73% af danskerne mener vi skal satse på deciderede havvindparker, mens kun 11% går ind for kystnære og 7% for landmøller.


Via Energinet.dk kan den aktuelle elproduktion og det aktuelle elforbrug i Danmark ses, herunder udvekslingen af elektricitet med nabolandene Norge, Sverige og Tyskland. Desuden opgøres også den aktuelle CO2 -udledning pr. kilowatt: Klik her